PLASMA CNC CUTTING MACHINE – BLC 3000

Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Model: BLC3000

Ray 3.15 x10m (15Kg/m), 1 steam CNC + 1 CNC Plasma (on the same mine lifter), with Sigmanest Companion software, Huayuan HYCC-M3 CNC control system.

Model: BLC4000

 Ray 4 x14m (15Kg/m), 1 mỏ CNC hơi+1 CNC plasma (trên cùng một bộ nâng hạ mỏ), kèm phần mềm Sigmanest Companion, hệ thống điều khiển CNC Huayuan HYCC-M3.