3 in 1 CNC punching and automatic billet unloading

Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

The 3-in-1 CNC punching line combines automatic billet loading and unloading, integrating the advantages of punching and laser cutting processing.