Cổ kìm P500 thẳng có nối bép – Black wolf Dùng Cho Súng Hàn MIG

147.000