Phương pháp hàn nào sử dụng để hàn bình gas?

Câu hỏi:

Khách hàng: Cho em hỏi: Hàn bình gas người ta dùng loại hàn gì? Và kỹ thuật hàn có khó không? Cảm ơn!

Trả lời: 

Weldcom: Trong sản xuất bình Gas với số lượng lớn nếu có hàn thường người ta sử dụng hàn MIG hoặc hàn dưới lớp thuốc. Các phương pháp này tự động nên không đòi hỏi nhiều kỹ thuật thợ hàn. Anh có thể xem những video dưới đây để hình dung được.

Sản xuất bình gas từ 1 tấm thép:

Hàn Bình chứa gas với hàn dưới lớp thuốc:

Chuyên gia tư vấn