Thứ tư, 19/11/2014 | 11:42

Kỹ thuật an toàn nhằm tránh đau mắt hàn và kim loại lỏng bắn ra

Weldcom - Hỏi đáp

Anh Lê Văn Hà có hỏi: Kỹ thuật an toàn nhằm tránh đau mắt hàn và kim loại lỏng bắn ra?

Weldcom xin trả lời: Tia tử ngoại gây ra bởi hồ quang, kim loại lỏng gây ra bởi bắn tóe khi hàn ảnh hưởng lên người thợ khác nhau khi thực hiện các kỹ thuật hàn khác nhau như: Hàn TIG thì ít kim loại bắn tóe - hồ quang yếu, hàn MIG thì kim loại bắn tóe và hồ quang mạnh hơn hàn TIG, hàn hồ quang tay hay hàn que có độ mạnh của hồ quang lớn nhất kim loại bắn tóe nhiều nhất. Người thợ để đảm bảo an toàn phải tuân thủ các yêu cầu về trang thiết bị bảo hộ trước khi hàn.