Thứ tư, 19/11/2014 | 11:37

Video kỹ thuật cắt plasma cơ bản

Weldcom - Các video này được đi kèm theo bài viết về các kỹ thuật cắt Plasma cơ bản được hãng Miller giới thiệu, các tài liệu được dịch bởi Weldcom.

Các kỹ thuật cắt và thủ thuật.

Các chuẩn bị, quy tắc an toàn, và cách để có đường cắt chính xác