Tìm được 2 sản phẩm

Máy nắn thẳm dầm H, máy năn dầm

Thiết bị máy nắn thẳng dầm H sử dụng các con lăn được truyền động bằng cơ khí và thủy lực để ép thẳng các cánh dầm với tốc độ và hiệu suất rất cao.