Tìm được 4 sản phẩm

Máy đính gá dầm tự động chất lượng cao

"Máy đính gá là thiết bị được dùng để đính gá tự động các loại dầm, cấu hình đồng bộ máy gồm các phần chính: Khung xương, Con lăn truyền động, Bộ điều khiển điện, Hệ thống thuỷ lực và Hệ thống hàn đính gá "