Tìm được 0 sản phẩm
12 tháng
1 pha và 3 pha

Dụng cụ cầm tay

Máy khoan với tốc độ khoan cao, mang lại năng suất làm việc cao và hiệu quả. Máy mài có nhiều ứng dụng với các loại đai nhám khác nhau như loại bỏ khuyết tật bề mặt, tạo độ nhám, tạo các hiệu ứng như bóng, mờ…
    Không có dữ liệu.