Tìm được 28 sản phẩm

Hệ thống dây chuyên kết cấu thép chất lượng cao

Với hệ thống dây chuyền kết cầu thép, các thiết bị trong dây chuyền kết nối chặt chẽ với nhau, phôi được chuyển tiếp hoàn toàn tự động thông qua hệ thống băng tải con lăn.