Chuyên mục

Kỹ thuật an toàn nhằm tránh đau mắt hàn và kim loại lỏng bắn ra?
Qua các vụ cháy do hàn xì thấy rằng công tác đảm bảo an toàn phòng cháy tại các cơ sở này còn hạn chế, các thợ hàn không được đào tạo đầy đủ hoặc không được đào tạo về an toàn phòng cháy
Plasma là tập hợp các hạt tích điện bao gồm số lượng tương đương các ion dương và các điện tử. Chúng có vài đặc tính của khí nhưng khác với khí là có tính dẫn điện tốt
Khi sử dụng cắt plasma cho công việc cần phải chú ý một số kỹ thuật sẽ nâng cao tốc độ làm việc, cũng như chất lượng mối cắt, phần đầu của tài liệu này sẽ mô tả các kỹ thuật cơ bản
Các video này được đi kèm theo bài viết về các kỹ thuật cắt Plasma cơ bản được hãng Miller giới thiệu, các tài liệu được dịch bởi Weldcom.
Bài viết này sẽ giới thiệu các loại khí được sử dụng trong cắt plasma, ưu điểm và nhược điểm của mỗi loại khí khi thực hiện cắt cho thép, thép không gỉ và nhôm.
Bàn cắt nước được sử dụng trong cắt plasma nhằm giảm thiểu khói, tiếng ồn, và ánh sáng chói của hồ quang, làm tăng độ mịn, chất lượng cắt.
Các quá trình hồ quang plasma sử dụng mỏ hồ quang đặc biệt được cải tiến từ mỏ hàn TIG, trong đó hồ quang wolfram được định hướng qua một ống dẫn khí trơ.
Giới thiệu phương pháp hàn MIG và phương pháp hàn MAG. Các kiểu chuyển dịch của kim loại trong quá trình hàn với hai phương pháp hàn này
Hàn dây lõi thuốc (FCAW) là một bước phát triển của phương pháp hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ (GMAW). Hàn dây lõi thuốc có thể dùng khí bảo vệ hoặc không